Het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als het gaat om ons klimaat. Het kan je niet ontgaan zijn: er is wel degelijk iets aan de hand. Klimaatadaptatie, verzilting, hittestress, energietransitie... de termen vliegen je om de oren. Overal wordt gewerkt aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Hoe gaan wij om met de gigantische opgave waar we voor staan? Want er is snel veel actie nodig. Lees hier meer over het programma

Laatste event-nieuws

Sofie van den Enk in het spier voor Fries klimaat
 

Sofie van den Enk in het spier voor Fries klimaat

Bekend als presentator bij de KRO/NCRV van programma's als de rekenkamer en keuringsdienst van waarde: Sofie houdt zich graag bezig met zaken die het verschil maken.
De Friese klimaatparade
 

De Friese klimaatparade

Meer dan 30 actuele klimaatprojecten en organisaties presenteren zich op 26 november bij de Friese klimaatparade. Wees erbij!
Volksfilosoof Bas Haring keynote speaker
 

Volksfilosoof Bas Haring keynote speaker

Wat kun je zelf doen om Fryslân in 2050 klimaatrobuust te krijgen? En heeft dat zin, zo in je eentje? Bas Haring houdt je een spiegel voor.