Het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als het gaat om ons klimaat. Het kan je niet ontgaan zijn: er is wel degelijk iets aan de hand. Klimaatadaptatie, verzilting, hittestress, energietransitie... de termen vliegen je om de oren. Overal wordt gewerkt aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Hoe gaan wij om met de gigantische opgave waar we voor staan? Want er is snel veel actie nodig. Lees hier meer over het programma

Laatste event-nieuws

Aftermovie en foto's online
 

Aftermovie en foto's online

Ruim 400 belangstellenden bezochten maandag 26 november Oer de Grinzen. Bekijk hier de aftermovie en de foto's!
De Friese klimaatparade
 

De Friese klimaatparade

Meer dan 30 actuele klimaatprojecten en organisaties presenteren zich op 26 november bij de Friese klimaatparade. Wees erbij!
Volksfilosoof Bas Haring keynote speaker
 

Volksfilosoof Bas Haring keynote speaker

Wat kun je zelf doen om Fryslân in 2050 klimaatrobuust te krijgen? En heeft dat zin, zo in je eentje? Bas Haring houdt je een spiegel voor.