Friese klimaatparade

Tijdens ‘Oer de grinzen’ presenteren ruim dertig samenwerkende organisaties actuele klimaatprojecten. Zij gaan graag in gesprek met de bezoeker. Onderstaand een voorlopige lijst met deelnemers, organisaties en initiatieven aan de parade. Deze lijst wordt doorlopend bijgewerkt met de laatste projectinformatie.

 • Tafelgesprek, gemeente Terschelling & Waddenregio
  Een kijkje in de keuken van Terschelling: Veilig, Klimaatbestendig en Zelfvoorzienend.
 • Friese Klimaatatlas, Wetterskip Fryslân & Samenwerkende overheden Fryslân
  Maak kennis met de klimaatatlas, een online hulpmiddel waarmee iedereen aan de slag kan om beter te anticiperen op mogelijke overlast door extreme weersomstandigheden.
 • Klimaatstresstest, Hogeschool Van Hall Larenstein
  Zet een 3D-bril op en ga mee op klimaatsafari; de klimaatstresstest Fryslân geeft op interactieve wijze inzicht in wateroverlast en hittestress voor de bebouwde omgeving in Fryslân.
 • Opstelling Stresstest, ingenieursbureau Tauw
  Hoe werkt zo’n klimaatstresstest eigenlijk precies? Ontdek hoe de stresstest bebouwd gebied is opgebouwd bij de proefopstelling van ingenieursbureau Tauw.
 • 3D & Gadgets, ESRI
  Maak kennis met blitse gadgets, apps en (toekomstige) uitbreidingsmogelijkheden van de Klimaatatlas.
 • Operatie Steenbreek Leeuwarden, Hogeschool Van Hall Larenstein
  Tegels eruit, planten erin! In het kader van Operatie Steenbreek hebben in Leeuwarden al 25.000 tuintegels plaatsgemaakt voor plantjes. Ontdek hoe jij kunt bijdragen aan een groene stad.
 • Klimaatadaptatie in het onderwijs, Hogeschool Van Hall Larenstein
  Studenten van de opleidingen ‘Kust en Zeemanagement’ en ‘Management van de Leefomgeving’ ervaren het werkveld rondom klimaatadaptatie via onderwijsmodules, projectstages en afstuderen. Wat kunnen wij van deze jonge experts leren?
 • Energie uit oppervlaktewater, ROM3D en InEnergie
  Welke bijdrage kan oppervlaktewater leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening? ROM3D en InEnergie brengen het aanbod van geschikt oppervlaktewater en en de vraag naar energie in kaart.
 • Better Wetter, Gemeente Dantumadiel en vele samenwerkingspartners
  Het project ‘Better Wetter’ houdt zich bezig met toekomstbestendig waterbeheer en de versterking van de ecologie van de Friese boezem in veenweidegebieden.
 • Sluiten van kringlopen met o.a. Bokashi, Mulder Agro & It Fryske Gea
  Leer alles over de verwerking van groene reststromen en hoe je daar ‘bokashi’ van maakt, een bodemverbeteraar.
 • Regionale EnergieStrategie Fryslân, Provincie Fryslân, Friese gemeenten, Wetterskip Fryslan
  De Regionale EnergieStrategie Fryslân brengt regionale partijen samen om te werken aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Hoe ziet zo’n ‘Friese EnergieStrategie’ eruit?
 • Aquathermie in Fryslân, ROM3D
 • Energiecampus Leeuwarden, Ekwadraat & Oosterhof Holman
  Ontdek hét corporate campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat groene energie levert voor eigen gebruik en aan de stad Leeuwarden. De plek waar partijen kennis delen en nieuwe technologieën worden gemaakt, geëtaleerd en vermarkt.
 • Presentatie mobiel inzetbare noodbeluchter, Afmitech Friesland BV
  Afmitech werkt aan afvalwateroplossingen, zoals een drijvende beluchter die inzetbaar is bij calamiteiten en permanente beluchting van bijvoorbeeld ons stadswater. Door toename van zuurstof en horizontale recirculatie wordt het waterleven verrijkt.
 • Waterbergingsproject Sneek, Bureau Schmidt
 • Diverse projecten, Nordwin College
  Better Wetter, het maken van Bokashi, Rid Biobased Economy, Stadstuin Potmarge; het Nordwin College toont een heel scala een innovatieve en duurzame projecten.
 • Valuta Voor Veen, FMF, LTO-Noord, It Lege Midden & Noardlike Fryske Walden
  Valuta Voor Veen slaat de handen ineen om het waterpeil in het veenweidegebied te verhogen.
 • Rainbeer, Blauwlicht & Brouwerij Grutte Pier
  Bier maken van regenwater; het kan! Creatief bureau Blauwlicht verpakt belangrijke thema’s als klimaatverandering en circulaire economie in een aantrekkelijk jasje. Het project Rainbeer is hier een uitstekend voorbeeld van.
 • De Nieuwe Afsluitdijk, Provincie Fryslân, Provincie Noord-Holland
  De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de Afsluitdijk een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van duurzame innovatie. Ervaar hoe dat eruit gaat zien met een mobiele VR-bril en bekijk in het klimaatlab de proefopstelling Blue Energy.
 • Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid, Provincie Fryslân, Wetterskip, It Fryske Gea, gem. Weststellingwerf
  Bekijk een film over de inspanningen in Wolvega-Zuid en kom meer te weten over belangrijke thema’s in het projectplan: waterberging, waterafvoer, natuur en recreatie.
 • Project Campus Damwâld, Duurzaam en Klimaatbestendig Schoolcomplex / Zuiverende Kas Damwoude
 • Zouttolerante aardappels, C. Meijer BV uit Zeeland
  Door stijging van de zeespiegel wordt het water in bepaalde gebieden zouter. Dat vergt aanpassingen in de aardappelteelt. C. Meijer BV houdt zich sinds 2007 bezig met ‘zouttolerante aardappels’ en toont zoete én zoute aardappels.
 • Zwolse Adaptatie Strategie | Climate Campus | City Deal, Royal HaskoningDHV
  Hoe verder met de resultaten van een klimaatstresstest? Het toonaangevende ingenieursbureau Royal HaskoningDHV bouwt samen met jou verder aan een Adaptatie Strategie. Aan de slag met STAIN!
 • CO2 Vastleggingsproject, Provincie Fryslân

In het Fries Klimaatlab kun je zelf op interactieve wijze aan de slag met verschillende projecten en opstellingen van Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Wetsus, Nordwin College en het Jeugdwaterschap. Er is onder meer een Watertafel, een Verziltingsopstelling, een Verticale Tuin, Aquaponics, een Blauwalgenscanner en de opstelling Blue Energy. Wat precies wat is en hoe het allemaal werkt? Dat ga je helemaal zelf ontdekken!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.