Organisatie

Het grootste klimaatevent van Friesland ‘Oer de grinzen’ is een initiatief van de Friese gemeenten, de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân.

Voorafgaand en na afloop van het event kunnen bezoekers kennismaken met innovatieve regionale en nationale projecten op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie op de Friese klimaatparade in de foyer van Stadsschouwburg de Harmonie.

Meedoen aan de klimaatparade en je organisatie, bedrijf of initiatief onder de aandacht brengen tijdens het event kan onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor kun je contact opnemen met Bureau Maalstroom via m.boekema@bureaumaalstroom.nl.

Communicatie en PR: Bureau Maalstroom
Organisatie Friese klimaatparade: Bureau Maalstroom
Facilitaire organisatie: Bureau Maalstroom i.s.m. Stadsschouwburg de Harmonie

Projectteam samenstelling programma:

Machiel de Vries – programmamanager klimaat – Wetterskip Fryslân
Hanneke Nieuwenhuis – senior communicatieadviseur – Wetterskip Fryslân
Karel Veeneman – programmanager cluster plannen – Wetterskip Fryslân
Arie van der Sluis – Waterambassadeur Fryslân / aanjager Ruimtelijke adaptatie – Gemeente Leeuwarden
Pietrik Hoornstra – Waterambassadeur Fryslân / senior beleidsadviseur water – Gemeente Leeuwarden
Sytske Hoekstra – Provincie Fryslân
Jan Luinstra – Provincie Fryslân
Mattie Boekema – projectleider organisatie en communicatie – Bureau Maalstroom

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.